Recenzje, noty wydawnicze, informacje

Redakcja RHS

Abstract


Janusz Mucha, Po wydaniu dwudziestego piątego tomu. Seria „Współczesne Teorie Socjologiczne” Zakładu Wydawniczego NOMOS (s. 207) • Marcel Fournier, Émile Durkheim. A Biography, Polity Press, Cambridge 2013, 700 ss. (Jakub Bazyli Motrenko) (s. 217) • Inna Feliksowna Diewiatko, Marina Samuiłowna Kowalowa, Walentina Niłowna Fomina [red.], Istorija tieorieticzeskoj socyołogii, Akadiemiczeskij projekt: Gaudeamus, Moskwa 2010, wyd. 3 popr. i uzup., t. 1-5 [t. 1: Priedystorija socyołogii, 274 ss.; t. 2: Socyołogija XIX wieka: ot pojawlenija nowoj nauki do priedwiestnikow jejo pierwogo krizisa, 370 ss.; t. 3: Naczało XX wieka. Pierwyj obszczetieorieticzeskij krizis socyołogii, 354 ss.; t. 4: Stabilizacyonnoje soznanije i socyołogiczeskaja tieorija w wiek krizisa, 304 ss.; t. 5: Socyołogija wtoroj połowiny XX-naczała XXI wieka, 526 ss.] (Michał Głuszkowski) (s. 220) • Elżbieta Hałas, Andrzej Kojder (red.), Socjologia humanistyczna Floriana Znanieckiego. Przesłanie dla współczesności, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, 196 ss. (Przemysław Chmielecki) (s. 223) • Władimir G. Nikołajew [wyb. i tłum.], Intierakcyonizm w amierikanskoj socyołogii i socyalnoj psichołogii pierwoj połowiny XX wieka, Institut naucznoj informacyi po obszczestwiennym naukam RAN, Moskwa 2010, 321 ss. (Michał Głuszkowski) (s. 227) • Walerij W. Afanasjew, Zapadnaja socyołogija XX wieka, Izdatielstwo Kanon-Plus, Moskwa 2010, 287 ss. (Michał Głuszkowski) (s. 227).

Full Text:

PDF