Archiwa. Dokumenty

Redakcja RHS

Abstract


Émile Durkheim (†1917–2017) — w stulecie zgonu (Włodzimierz Wincławski)

Janina Kempistówna, Emile Durkheim: O zgonie socjologa w dniu 15 listopada 1917 roku donosi „Nowa Gazeta” (22 lutego 1918 roku)

Wyimki z dzienniczka badań terenowych małopolskiej wsi Babice, prowadzonego w 1936 r. przez absolwentkę socjologii Uniwersytetu Warszawskiego Krystynę Duda-Dziewierz [przygotował i komentarzem opatrzył Włodzimierz Wincławski]


Full Text:

PDF